TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Temperaturni opseg: 0-40°C 

Oznaka: T85

Dužina kapilare: 700mm ( mereno sa sondom )

Broj kontakta: 2

Dužina osovine: 16mm

Proizvođač: MMG